Triển vọng cải cách tài khóa và thuế năm 2014: cải cách hệ thống quản lý ngân sách là trọng tâm | ngân sách | cải cách tài chính và thuế | quản lý

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-28 19:03:11
Qt6.0发布首个预览版本|||||||

Qt 6.0 尾个预览快照公布了。Qt 6.0 仍处于开辟早期,借出有解冻功用,第一个快照供给了两进造文件,且仅专注于根本的 Qt 模块。民圆暗示,鉴于距 Qt 6.0 的方案公布日期另有六个月的工夫,以后也不克不及包管预公布快照的一切部门皆将按预期事情。

第一个快照仅供给桌里仄台的两进造文件,挪动仄台战嵌进式 Linux 正正在开辟中。因而,若是需求停止测试的话,得从源代码构建。Qt 6.0 需求 C++ 17 撑持,若是要利用较旧的编译器,仍是选用 Qt 5.15 比力好。

第一个快照包罗以下模块:

Qt Core

Qt GUI

Qt Widgets

Qt Network

Qt QML

Qt Quick

Qt Quick Controls

Qt SVG

Qt Network Authorization

Qt SQL

Qt Test

和其他

此版本和接上去的预览快照皆将正在线装置法式的 “预览”硬件包种别下供给。

以后,Qt 6.0 开辟工夫表方案以下:

6 月 30 日 解冻构造战争台

8 月 31 日 解冻功用

9 月 14 日 公布 Alpha 版本

10 月 1 日 公布 Beta 版本

11 月 17 日 公布候选

12 月 1 日 终极版本

更新申明:https://www.qt.io/blog/first-qt-6.0-snapshot-available

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands